o proGRAMU spolu s hasiči

Program Spolu s Hasiči spolu s partnery a veřejností pomáhá zlepšovat výkon služby v zásahových dobrovolných jednotkách, jehož efektem je zvýšení bezpečnosti občanů a firem a také podpora zřizovatelů těchto jednotek.

účel PROGRAMU

Účelem programu Spolu Hasiči je v první etapě spolu s partnery a veřejností pomoci stabilizovat značný úbytek zásahových dobrovolných hasičů, což přispěje ke  zlepšení výkonu služby v jednotkách SDH obcí. 

Ke stabilizaci úbytku a k postupnému navýšení počtu zásahových dobrovolnýh hasičů využívá program Spolu s Hasiči benefitní aplikaci, která synergicky spojuje obchodní partnery s předem smluvně definovanými neveřejnými benefity určenými výhradě pro zásahové dobrovolné hasiče.

CÍL proGRAMU

PROGRAM SPOLU S HASIČi MÁ NÁSLEDUJÍCÍ CÍLE:

  • formou různých motivační prvků pomoci stabilizovat počet zásahových dobrovolných hasičů nebo alespoň stabilizovat jejich úbytek, 
  • přiblížit veřejnosti nezastupitelnou úlohu jednotek SDH při likvidaci mimořádných
    událostí, pozdvihnout jejich prestiž ve společnosti a zlepšit jejich podmínky výkonu služby
    v jednotkách SDH obcí.

oRGANIZÁTOR PROGRAMU:

Název:Komora velitelů dobrovolných hasičů, z.s.
04121376
Spisová značka:L 7321 vedená u Krajského soudu v Plzni
Právní forma:Spolek
Sídlo:Skvrňany č.ev. 2394, 318 00 Plzeň
E-mail:info@komoravelitelu.cz
Prezident Komory:Vlastimil Malina, statutární zástupce
Viceprezident Komory:Ing. Ján Chlebo, statutární zástupce