o projektu spolu s hasiči

Projekt Spolu s Hasiči společně s partnery v prvním etapě zajistí vývoj bezpečnostní benefitní aplikace URGENT HELP, která přispěje ke zvýšení bezpečnost občanů a zlepšení výkonu služby v jednotkách SDH.

účel PROJEKTU

Bezpečnostní benefitní aplikace pro zvýšení bezpečnosti bude synergicky spojovat obchodní partnery
s předem smluvně definovaným benefitem pro občany a zásahové DH z nabízeného produktu při
předložení věrnostní karty Spolu s Hasiči. Pro zásahové DH bude smluvně definována vyšší sleva
z nabízeného produktu a pro občany bude smluvně definována nižší sleva a tzv. cashback na
podporu JSDH a projektu Spolu s Hasiči.

CÍL projektu

SPOLU S HASIČi MÁ NÁSLEDUJÍCÍ CÍLE:

 • formou různých motivační prvků pomoci navýšit počet zásahových DH nebo alespoň zastavit
  jejich úbytek, přiblížit občanům nezastupitelnou roli jednotek SDH při likvidaci mimořádných
  událostí, pozdvihnout jejich prestiž ve společnosti a zlepšit jejich podmínky výkonu služby
  v jednotkách SDH obcí,
  – prostřednictvím bezpečnostní benefitní aplikace URGENT HELP pomoci občanům a
  podnikatelům zkrátit dobu přivolání pomoci a pomoci jim lépe zvládnout řešení krizových
  situací, do kterých se mohou dostat

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název:Komora velitelů dobrovolných hasičů, z.s.
04121376
Spisová značka:L 7321 vedená u Krajského soudu v Plzni
Právní forma:Spolek
Sídlo:Skvrňany č.ev. 2394, 318 00 Plzeň
E-mail:info@komoravelitelu.cz
Prezident Komory:Vlastimil Malina, statutární zástupce
Viceprezident Komory:Ing. Ján Chlebo, statutární zástupce