Formulář Jednotky

ZÁSAHOVÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Zásahoví dobrovolní hasiči si zaslouží podporu nás všech. Nevíme, kdy je budeme potřebovat. Jejich výkon služby není jednoduchý. Je to velice riziková činnost, úplně stejná jakou podstupují placení hasiči.

Bez zásahových dobrovolných hasičů by obce velice složitě, zejména s daleko vyššími výdaji z obecních rozpočtů, zabezpečovaly povinnosti uvedené v § 29 odst. 1 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.

(Pozn. na uvedený počet členů jednotky bude možné stáhnout kartu hasiče a čerpat benefity)

Předurčenost JPO

Velitel JPO - super administrátor jednotky